تگ‌های (hn)، همان طور که از نام آن‌ها پیداست، به منظور تفکیک میان عنوان و زیر عنوان‌ها از بقیه محتوا سایت استفاده می شوند.
مهم ترین تگ عنوان ,تگ h1 و کم اهمیت ترین تگ h6 می باشد. در HTML، تگ های عنوان از h1 تا h6 به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین مرتب شده است. این به این معناست که استفاده از این تگ دارای نظم خاص می باشد و باید به ترتیب استفاده شود واگر ساختار استفاده از این تگ ها رعایت نشود، به SEO سایت شما آسیب خواهد رساند.
به طور مثال، اگر درسایت خود یک تگ h1 و به دنبال آن تگ h3 استفاده کنید، سلسله مراتب تگ ها از بین می رود و به معنای عدم رعایت اصول سئو در سایت شما می باشد . ولی ساختار از پایین به بالا می تواند پرش داشته باشد، یعنی شما به راحتی می توانید از تگ h2 به تگ h4 پرش داشته باشید بدون آن که مشکلی وجود داشته باشد. نکته بسیار مهمی که در سئو صفحات وجود دارد این است که تگ h1 فقط یک بار در صفحه استفاده شود.

heading tags

فواید استفاده از تگ های hn
تگ های hn به منظور مشخص کردن بخش های مختلف محتوای صفحه شما استفاده می شود. تگ های hn، در بهبود سئو و قابلیت استفاده از سایت بسیار موثر است.

تگ های hn و تاثیر آن در بهینه سازی سایت
۱) ارتباط با محتوا
به منظور مشخص کردن ارتباط عنوان با محتوا، موتورهای جستجو کلمات استفاده شده در تگ های h را در محتوای داخل آن بخش مقایسه و ارزیابی می کنند. از این ر و مهم است که کلمات کلیدی استفاده شده در تگ h1 و دیگر تگ ها در محتوا نیز وجود داشته و تکرار شده باشند.

۲) هم خوانی کلمات کلیدی
عنکبوت‌های موتورهای جستجو، کلمات کلیدی تگ های H را با دیگر قسمت‌های صفحه با هدف تطبیق و ارتباط بین آن‌ها بررسی می‌کنند.

۳) اهمیت این تگ ها
تگ h1، با ارزش ترین تگ بوده و به هیچ عنوان نباید وجود آن را در یک صفحه نادیده گرفت. الگوریتم‌های موتورهای جستجو توجه خاصی به کلمات استفاده شده در این تگ دارند، زیرا به این تگ با این دید نگاه می‌کنند که حاوی شرح عمومی و کلی از محتوای آن صفحه را شامل می‌شود دقیقاً همان نگاهی که به عنوان یک صفحه دارند، به این برچسب نیز دارند.

html heading tags

اشتباهات رایج هنگام استفاده از تگ hn
۱) برچسب های h خود را با مملو از کلمات کلیدی نکنید .
بیش تر از یک بار از تگ h1 در هر صفحه استفاده نکنید. اگر بیشتر از یکبار از این تگ استفاده نمایید، موتورهای جستجو فکر می‌کنند هدف از استفاده بیشتر از این برچسب، برای قرار دادن کلمات کلیدی با هدف بهبود سئو می‌باشد. همین امر امکان جریمه سایت را افزایش می‌دهد، بهتر هست محتوای این دو بخش را در دو عنوان و در دو صفحه مختلف قرار دهید که هر صفحه تگ h1 مخصوص به خود را دارد. این مساله باعث می شود کاربران و الگوریتم‌های موتورهای جستجو احساس بهتری داشته باشند؛ اگر چه استفاده چندین باره از تگ h1 در یک صفحه مجاز می‌باشد.

۲) از تگ‌های h در متن های پنهان استفاده نکنید.
هرگونه استفاده از متن پنهان می‌تواند باعث جریمه شدن سایت شما شود، به ویژه اگر بخش مخفی در بهینه‌سازی و سئو موثر باشد.

۳) از عنوان‌های یکسان در تگ hn برای صفحات مختلف سایت خود استفاده نکنید.

ارسال پاسخ