بی‌اس.بلاگ
Bs.Blog
فرم بریف یا فرم سفارش در طراحی لوگو
فرم بریف در طراحی لوگو

فرم بریف یا فرم سفارش، یکی از مراحل اساسی در طراحی لوگو در طراحی گرافیک است. فرم بریف یک سند است که اطلاعات مورد نیاز برای طراحی لوگو را از مشتری دریافت می کند و به طراح کمک می کند تا بهترین لوگو را برای مشتری طراحی کند. فرم بریف باید شامل سوالاتی باشد که […]

فهرست مطلب

موضوعات این مقاله

فرم بریف یا فرم سفارش، یکی از مراحل اساسی در طراحی لوگو در طراحی گرافیک است. فرم بریف یک سند است که اطلاعات مورد نیاز برای طراحی لوگو را از مشتری دریافت می کند و به طراح کمک می کند تا بهترین لوگو را برای مشتری طراحی کند. فرم بریف باید شامل سوالاتی باشد که هدف، مخاطب، رقبا، سلیقه، بودجه و زمان مشتری را مشخص کند. در این مقاله به برخی از سوالاتی که باید در فرم بریف قرار داشته باشند می پردازیم.
معرفی مشتری: این بخش باید شامل اطلاعات کلی درباره مشتری باشد. مثلا نام، نوع فعالیت، تاریخچه، ماموریت، ارزش ها و ویژگی های مشتری را بپرسید. این کار به طراح کمک می کند تا با هویت و شخصیت مشتری آشنا شود و لوگویی را طراحی کند که با آن هماهنگ باشد.
هدف از طراحی لوگو: این بخش باید شامل اهداف و انتظارات مشتری از طراحی لوگو باشد. مثلا مشتری می خواهد لوگوی جدیدی را برای شروع کسب و کار خود طراحی کند یا می خواهد لوگوی قدیمی خود را بازسازی کند؟ مشتری می خواهد لوگوی خود را در چه رسانه ها و محیط هایی استفاده کند؟ مشتری می خواهد لوگوی خود را چه پیام و مفهومی را منتقل کند؟ این کار به طراح کمک می کند تا با هدف و انتظارات مشتری مطابقت پیدا کند و لوگویی را طراحی کند که با آن رضایت بخش باشد.
مخاطبان هدف: این بخش باید شامل اطلاعات درباره مخاطبان هدف مشتری باشد. مثلا مشتری می خواهد لوگوی خود را برای چه گروه های سنی، جنسیتی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طراحی کند؟ مشتری می خواهد لوگوی خود را چه احساسات و واکنش هایی را در مخاطبان ایجاد کند؟ این کار به طراح کمک می کند تا با نیازها و علایق مخاطبان هدف مشتری آگاه شود و لوگویی را طراحی کند که با آن ها ارتباط برقرار کند.
رقبا و تمایز: این بخش باید شامل اطلاعات درباره رقبا و تمایز مشتری باشد. مثلا مشتری می خواهد لوگوی خود را با چه شرکت ها، سازمان ها یا محصولاتی رقابت کند؟ مشتری می خواهد لوگوی خود را چه نقاط قوت و تفاوتی را نسبت به رقبا نشان دهد؟ این کار به طراح کمک می کند تا با وضعیت بازار و رقبا آشنا شود و لوگویی را طراحی کند که با تمایز و برجستگی از رقبا متفاوت باشد.
سلیقه و الهام: این بخش باید شامل اطلاعات درباره سلیقه و الهام مشتری باشد. مثلا مشتری می خواهد لوگوی خود را چه شکل، رنگ، فونت و سبکی داشته باشد؟ مشتری می خواهد لوگوی خود را از چه لوگوها، تصاویر، نمادها یا مفاهیمی الهام بگیرد؟ این کار به طراح کمک می کند تا با سلیقه و الهام مشتری هماهنگ شود و لوگویی را طراحی کند که با آن راضی باشد.
بودجه و زمان: این بخش باید شامل اطلاعات درباره بودجه و زمان مشتری باشد. مثلا مشتری چه مقدار بودجه برای طراحی لوگو در نظر گرفته است؟ مشتری چه مدت زمان برای تحویل لوگو دارد؟ این کار به طراح کمک می کند تا با شرایط مالی و زمانی مشتری موافقت کند و لوگویی را طراحی کند که با آن قابل انجام باشد.
این مقاله به برخی از سوالاتی که باید در فرم بریف در طراحی لوگو در طراحی گرافیک قرار داشته باشند می پردازیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و آموزنده باشد و به شما در طراحی لوگوهای زیبا و موثر کمک کند.