ساخت ebook از آنچه شما فکر می‌کنید ساده‌تر است

همین که این مقاله را باز کردید و وارد آن شدید؛ یعنی یا مصر هستید به ساختن یک ebook پرمخاطب، یا نیمچه قصدی دارید که درحال خواندن این مطلب هستید. جای درستی آمده‌اید چون تا 20 دقیقه دیگر می‌توانید مراحل ساخت یک ebook کامل را از صفر تا صد یاد بگیرید. کتاب الکترونیکی چیست؟ کتاب […]