شرکت مهاجرتی آلمان ایران

About the project

روابط تجاری خود را با بزرگترین کشور صنعتی اروپا گسترش دهید.
شرکت مشاوره بازرگانی آریان: مشاور و همگام با شما برای روابط تجاری شما با اروپا بویژه آلمان.
آیا تصمیم دارید موقعیت‌های همکاری و فعالیت‌های تجاری خود را گسترش دهید؟
ما پل ارتباطی ‌بین عرضه و تقاضا هستیم و شما را به بهترین نحو در اروپا و بخصوص آلمان معرفی‌ خواهیم نمود.
هدف ما کمک درایجاد ارتباطی بهتر بین بازارهای بین المللی اروپا و ایران است.
شرکت مشاوره تجاری آریان یک شرکت خدماتیست.
پس از تجربهٔ ۲۸ سال اقامت در آلمان وکسب اطلاعات بازرگانی بین المللی و ۱۲ سال سابقهٔ کاری فعال ومستمر با شرکتهای مهم و موفق صنعت آلمان، در زمینه امورو روابط بازرگانی شرکتهای ایرانی ‌با اروپا) بویژه آلمان) مشغول به ارائه خدمات وهمچنین مشاور تجاری شرکتهای اروپایی با ایرانیم.
در چارچوب ارتباطات خوب و گسترده با شرکتهای آلمانی در زمینه مواد اولیه, مواد مصرفی و صنعتی گوناگون کادر خدماتی ما آماده ارائه مشاوره واطلاعات مفید و با ارزش به شرکتهای ایرانی میباشد و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و فرصت های تجاری در خدمت شماست.

آلمان ایران
Share