شرکت OIEC

About the project

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در سال ۱۳۶۶ با هدف بازسازی خسارات وارده به صنعت نفت کشور در جنگ تحمیلی شکل گرفت و اکنون با نزدیک به سه دهه نقش آفرینی در این صنعت، به عنوان یکی از شرکت های پیمانکار اصلی، مجرب و پیشرو در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کشور شناخته می شود. شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با سابقه انجام حدود ۴۰۰ میلیون نفرساعت کار در بیش از ۱۴۰ پروژه خود که عمده آنها در سال های اخیر در زمره پروژه های مگا و عظیم ملی بوده اند، قادر است کلیه بخش های پروژه های بالادستی و پایین دستی از طراحی و مهندسی تا تدارکات، ساخت، راه اندازی و بهره برداری را در هر دو بخش خشکی و دریا به انجام رساند. ضمن آنکه این شرکت در سال های اخیر توانسته است با ورود به حوزه تأمین مالی و عقد قراردادهای بیع متقابل، نقشی فراتر از یک پیمانکار را در اجرای پروژه های خود ایفا نماید. در حال حاضر شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با بیش از ۱۰ میلیارد دلار پروژه های در دست و با بهره گیری از دانش و فناوری روز، بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی انسانی توانمند و شرکت های زیرمجموعه که هر یک در حوزه تخصصی خود از جمله برترین شرکت های داخلی به شمار می روند، ارتقاء خود به سطح یک پیمانکار کلاس جهانی و نقش آفرینی در بازارهای بین المللی را به عنوان گام بعدی در مسیر تکامل حرفه ای خود نشانه گرفته است.

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)
Share