مجله الماس

۲۰ سال پیش فصلنامه الماس بعنوان اولین نشریه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک کشور با هدف ایفای نقش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این صنعت اقدام به انتشار نمود . در طی این سالها و پس از فراز و فرود های متعدد و با گذر از مراحل سخت انتشار این جریده همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین جراید تخصصی این صنعت منتشر و توزیع می گردد . طی ۱۰ سال گذشته و با هدف گذاری های صورت گرفته نشریه الماس توانسته است علاوه بر توزیع داخلی نسبت به حضور در عرصه بین المللی نیز اقدام نماید . بدین منظور و طی تعامل با مجریان نمایشگاههای معتبر بین المللی این نشریه بعنوان اولین و تنها نشریه تخصصی موفق به اخذ غرفه و توزیع گسترده در نمایشگاههای : CHERSAI ( ایتالیا ) ، TECNARGILLA ( ایتالیا ) ، CEVISAMA ( اسپانیا ) ، BATIMAT ( روسیه ) ، UNICERA ( ترکیه ) و … بسیاری دیگر از نمایشگاههای معتبر بین المللی نموده است که این مهم موجب بازخوردی بسیار مناسب در بین مخاطبین این نشریه نیز گردید .

با عنایت به تجربه این گروه در حوزه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک و به منظور ارائه خدماتی هر چه بیشتر به مخاطبین این صنعت فصلنامه الماس در بازه زمانی نمایشگاه بین المللی تهران در ۵ حوزه ذیل اقدام به ارائه خدمات گسترده می نماید :

فصلنامه الماس
روزنامه سراسری الماس
تبلیغات محیطی
غرفه سازی
مستند سازی حضور در نمایشگاه
امید است خدمات ارائه شده جوابگوی نیاز فعالین صنعت به جهت ارائه هر چه بیشتر پتانسیل خود در این بازه زمانی باشد .