web3 چیست؟ آشنایی با جدیدترین نسل اینترنت جهان!

web3

اینترنت از زمان شروع خود به طور قابل‌توجهی تکامل یافته است و با هر نسل جدید، تغییرات اساسی در روش ما برای تعامل، معامله و ارتباط برقرار کردن آورده است. آخرین تکامل در این داستان مداوم web3 است، یک اصطلاحی که در حلقه‌های فناوری و مالی به‌طور یکسان مورد توجه قرار گرفته است. در این پست وبلاگ، ما قصد داریم به مفهوم web3 پرداخته، ویژگی‌های اصلی آن را بررسی و تأثیرات احتمالی آن بر جنبه‌های مختلف زندگی ما را مورد بحث قرار دهیم.