ابزارهای ایمیل مارکتینگ

ابزارهای ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یکی از ابزارهایی است که بیشتر شرکت‌ها در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند. این روش با استفاده از ایمیل برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان، اطلاعات مفید و تبلیغاتی را به مخاطبان ارسال می‌کند. با توجه به اینکه بیشتر مردم همیشه در دسترس ایمیل خود هستند، این روش بسیاری از شرکت‌ها را […]