بنچمارک در بیزینس ها چه کاربردی دارد؟

بنچمارک

بنچمارک یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بیزینس است که به کاربران کمک می کند تا عملکرد و عملکرد شرکت خود را اندازه گیری و ارزیابی کنند. این ابزار برای مدیران بیزینس بسیار مفید است زیرا آنها را قادر می سازد تا به صورت دقیق تر و کارآمدتر از عملکرد شرکت خود آگاه شوند و تصمیمات بهتری بگیرند.