تیتربندی متن: اهمیت و استفاده درست از تگ هدینگ (H2، H1 و …)

تیتربندی متن: اهمیت و استفاده درست از تگ هدینگ (H2، H1 و …)

گفتنی است که تیتربندی و استفاده درست از تگ هدینگ در طراحی وبسایت یکی از موارد بسیار مهم می‌باشد. با استفاده از تیتربندی، به شما امکان می‌دهد که متن سایت خود را به صورت خلاصه و مرتب بیان کنید و همچنین به کاربران، راهنمایی در مورد موضوعات مختلف و ساختار صفحات خود بدهید. در این […]