گیمیفیکیشن در طراحی سایت

گیمیفیکیشن در طراحی سایت

گیمیفیکیشن یا به زبان فارسی بازی سازی، در طراحی سایت یک روش نوین است که برای جذب و نگه‌داشت کاربران ایجاد می‌شود. این روش با استفاده از تکنیک‌های بازی، کاربر را به یادگیری و خودشناسی کمک می‌کند. این روش کاربر را در جایی که قرار است توجه داشته باشد، تعریف می‌کند و با بهبود عملکرد کاربر برایش بهبود می‌آورد. در این مقاله به بررسی مفهوم و کاربردهای گیمیفیکیشن در طراحی سایت می‌پردازیم.