سئو منفی یا Negative Seo

سئو منفی یا Negative Seo

سئو منفی یا به اصطلاح Negative SEO در حقیقت به استفاده از روابط عامه، ابزارهای مخرب و تنظیمات سایت نارسا برای برچسب زدن دیگر سایت ها به عنوان مشکلات بزرگ سئو اشاره دارد. در این روش، افرادی که به این فرآیند مشغول هستند، با استفاده از روش های مختلف، سایت های رقیب را به خاطر برخی از مسائلی که آنها را دارا هستند، منفی و عدم اعتماد پژوهش می کنند.