Robots.txt و نحوه استفاده از آن

روبات‌.تکست Robots.txt چیست؟ روبات‌.تکست (Robots.txt) یکی از فایل‌های مهمی است که در وب سایت‌های اینترنتی استفاده می‌شود. این فایل به وب‌سایت‌ها کمک می‌کند تا به موتورهای جستجو اطلاع دهند که کدام صفحات وب‌سایت با موتورهای جستجو موجود در ارتباط نیستند و چه قسمت‌هایی از وب‌سایت باید از این موتورهای جستجو محافظت شوند و ربات آن […]