اسکرام (Scrum) چیست؟

اسکرام چیست

اسکرام یک چارچوب است که برای اجرای روش‌های چابک در حوزه مدیریت پروژه استفاده می‌شود. این یک رویکرد انعطاف پذیر و تکراری است که به تیم‌ها امکان می‌دهد تا با هم کار کنند تا محصولات با کیفیت بالا را به موقع تحویل دهند. کلمه “اسکرام” از بازی راگبی آمده است، که به روشی برای شروع مجدد بازی پس از تخلف جزئی اشاره دارد. در زمینه مدیریت پروژه، اسکرام درباره همکاری، تطبیق و بهبود مداوم است.