بی‌اس.آکادمی
Bs.Academy

فهرست مطلب

سفارش آنلاین پروژه
آنلاین پروژه ات رو سفارش بده !
عنوان صفحه در HTML

توی جلسات قبلی آموزش HTML یاد گرفتیم که برای درج فاوآیکون باید توی تگ head بیایم یه تگ لینک قرار بدیم و به اون لینک عکس رو بدیم. حالا میخوایم بگیم که اگر بخوایم عنوان صفحه رو قرار بدیم باید چیکار کنیم ؟

اول اینکه اصلا عنوان صفحه چیه و به چه دردی میخوره ؟ عنوان صفحه میاد میگه صفحه داره در مورد چه موضوعی صحبت میکنه؟ برای مقاصد سعو هم خیلی خوبه و بکار میاد عنوان صفحه . یجورایی توی الگوریتم بهینه سازی وب سایت توی موتورهای جستجو خیلی کمک کننده هستش. 

برای اینکه به مرورگر بفهمونیم که چجوری باید عنوان صفحه رو بگیری از تگ title استفاده میکنیم. توی این تگ هم فقط و فقط یه متن میذاریم که اون متن عنوان صفحه هست که توی تب مرورگر هم نشون میدتش. عکس زیر نشون داده که توی تب مرورگر عنوان صفحه درج شده : 

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Tutorial</title>
</head>
<body data-rsssl=1>

The content of the document......

<script>class RocketElementorAnimation{constructor(){this.deviceMode=document.createElement("span"),this.deviceMode.id="elementor-device-mode-wpr",this.deviceMode.setAttribute("class","elementor-screen-only"),document.body.appendChild(this.deviceMode)}_detectAnimations(){let t=getComputedStyle(this.deviceMode,":after").content.replace(/"/g,"");this.animationSettingKeys=this._listAnimationSettingsKeys(t),document.querySelectorAll(".elementor-invisible[data-settings]").forEach(t=>{const e=t.getBoundingClientRect();if(e.bottom>=0&&e.top<=window.innerHeight)try{this._animateElement(t)}catch(t){}})}_animateElement(t){const e=JSON.parse(t.dataset.settings),i=e._animation_delay||e.animation_delay||0,n=e[this.animationSettingKeys.find(t=>e[t])];if("none"===n)return void t.classList.remove("elementor-invisible");t.classList.remove(n),this.currentAnimation&&t.classList.remove(this.currentAnimation),this.currentAnimation=n;let s=setTimeout(()=>{t.classList.remove("elementor-invisible"),t.classList.add("animated",n),this._removeAnimationSettings(t,e)},i);window.addEventListener("rocket-startLoading",function(){clearTimeout(s)})}_listAnimationSettingsKeys(t="mobile"){const e=[""];switch(t){case"mobile":e.unshift("_mobile");case"tablet":e.unshift("_tablet");case"desktop":e.unshift("_desktop")}const i=[];return["animation","_animation"].forEach(t=>{e.forEach(e=>{i.push(t+e)})}),i}_removeAnimationSettings(t,e){this._listAnimationSettingsKeys().forEach(t=>delete e[t]),t.dataset.settings=JSON.stringify(e)}static run(){const t=new RocketElementorAnimation;requestAnimationFrame(t._detectAnimations.bind(t))}}document.addEventListener("DOMContentLoaded",RocketElementorAnimation.run);</script></body>
</html>
				
			

توی کد بالا میبینیم که توی تگ head وب سایت یه گزینه قرار داده شده تگ title که توش فقط متن قرار داده شده و این متن عنوان صفحه هست که توی تب مرورگر هم نمایش داده میشه . دقت کنید برای الگوریتم های سعو این عنوان مهم هستش و نامفهوم نباشه و غیر مرتبط به متن صفحه اتون ! چرا که الگوریتم های گوگل خیلی باهوش شده ! بیست سال پیش طرف میومد تو وب سایتش هر چرتی رو مینوشت و یهو میومد تو گوگل ! بعدا اومدن یه سری کلمات چرت و پرت گذاشتن و سفید میکردن اون کلمات رو میومدن تو گوگل ! الان دیگه این روش ها به هیچ دردی نمیخوره و نمره منفی هم داره ! پس همیشه از روش های اصولی و درست پیش برید که وب سایت و اعتبار سعو اون لطمه نبینه .